Naturreservatet

De båda reservaten Segersgärde och Kvarntorpet speglar det typiska Tjustlandet – ett mosaiklandskap med barrskogsklädda bergspartier åtskilda av åkrar med ekholmar och hagar.

Två variationsrika reservat

Till reservaten hör ett större vattenområde med ett tiotal holmar och skär med ett rikt fågelliv. Frubergets sluttning mot väster bär spår av ett gammalt odlingslandskap. Denna sluttning var tidigare en slåtteräng där man tog tillvara både hö och löv från träden genom så kallad hamling. Orkidéerna nattviol, Adam och Eva, S:t Pers nycklar och vit skogslilja skvallrar om god jordmån och lång hävdtradition. Området betas idag och för att bevara den unika floran släpps djuren på först efter blomningen på försommaren.

Utsikt

En vandring upp på Fruberget eller Örnberget ger lön för mödan. Här möts man av frispolade hällar och knotiga tallar. Utsikten över skärgårdslandskapet är storslagen. Intressant med de båda bergen är att berggrunden är kvartsit. Kvartsit är omkristalliserad sandsten och utgör den äldsta berggrunden i östra Småland. De högt belägna hällarna frispolades av kraftigt vågsvall under tidigare Östersjöstadier. När sedan landet höjde sig avsattes löst material i form av strandvallar och terrasser. Man hittar idag utbredda block- och stensamlingar utmed de båda bergens sluttningar.

Fågelliv

Även för den fågelintresserade är naturreservaten väl värda ett besök. I vårens och försommarens rika fågelkör blandas skäggdoppingarnas sträva skällande från vikarna med näktergalens berömda “slag” från lövsnåren. Andra arter i de öppna markerna är till exempel hämplig, rosenfink och ängspiplärka.

Text från länsstyrelsen