Monthly Archives: July 2016

Första honungsskörden bärgad

Den varma våren och försommaren har gjort att det redan är dags att skatta bisamhällena på sin första honung.

Bina flitiga att dra in honung i bikuporna
Bina flitiga med att dra in honung i bikuporna.
Honungsram täckt med bivax för att skydda den färdiga honungen
Honungsram täckt med bivax för att skydda den färdiga honungen.
Bivaxet avlägsnas innan slungningen
Bivaxet avlägsnas innan slungningen.
Honungsslungan beredd på att ta emot honungsramarna.
Honungsslungan beredd på att ta emot honungsramarna.
Honungsramarna på plats inför slungningen.
Honungsramarna på plats inför slungningen.
Den nyslungade honungen töms och silas en första gång.
Den nyslungade honungen töms och silas en första gång.
Dags för ytterligare silningar genom två olika fina silar.
Dags för ytterligare silningar genom två olika fina silar.
Sedan är det dags att röra honung till fin och slät konsistens.
Sedan är det dags att röra honung till fin och slät konsistens.
Nu är det dags att hälla upp och väga innehållet i burkarna.
Nu är det dags att hälla upp och väga innehållet i burkarna.
Honungsburkarna etiketterade och färdiga för försäljning.
Honungsburkarna etiketterade och färdiga för försäljning.