Välkommen!

Segersgärde är beläget på Norrlandet 1 mil norr om Västervik och är sedan 1965 ett privatägt naturreservat.

Fastigheten  har en lång historia. Nuvarande fastighet skapades 1844, då hovkamrer Carl Rydström köpte fastigheten och uppförde mangårdsbyggnaden. Gården var i familjen Rydströms ägor fram till 1932 då den kända författarinnan Ada Rydström avled. Därefter ägde familjen Elltorp fastigheten fram till början på 1990-talet då Folke Molin övertog gården. Nuvarande ägare Bo Pettersson och Maria Hessel förvärvade fastigheten 2004.

På gården finns två flygelbyggnader, varav den ena, den gula flygeln uppfördes 1880 och renoverades 2004. Den röda flygeln från 1860 totalförstördes genom en brand 2013. Ersättningsbyggnad uppfördes under hösten 2014. Den stora ladugård- och logbyggnaden är anpassad som ligghall för nötdjur. Jorden är utarrenderad. Mjölkproduktion upphörde i början på 1990-talet. Därefter har arrendator drivit djurhållning på gården.

Eken